Fintech-services

MALİYYƏ XİDMƏTLƏRİ SAHƏSİNDƏ PERSPEKTİV TEXNOLOJİ LAYİHƏLƏR

Banklar Qeyri bank kredit-maliyyə təşkilatları

Fintech xidmətləri

Fintech istiqaməti maliyyə xidmətlərinin təqdim edilməsi ilə əlaqədar texnologiyaları ehtiva edir. Çox vaxt Fintech-ə mobil ödənişlər, pul köçürmələri, kreditlər, vəsait toplanışı, aktivlərin idarə edilməsi və sair kimi sahələri “silkələyən” İT sferasındakı yeni müəssisələr aid edilir.
      Fintech-in inkişafı həm son istifadəçilər, həm də şirkətlər üçün yeni imkanlar təmin edir - çünki onlar müqayisəedilməz dərəcədə daha ucuz xidmətlər təklif edə bilərlər.

      SİSTEMNIE TEXNOLOGİİ MMMM müxtəlif FinTech xidmətlərinin yaradılması imkanını nəzərdən keçirməyi təklif edir.
Sosial şəbəkələrdə Share
Sonrakı
Fintech xidmətləri