Sistemnıe Texnologii şirkəti Belarus bankları Assosiasiyasının üzvüdür

28.04.2015

Sistemnıe Texnologii şirkəti Belarus bankları Assosiasiyasının üzvüdür


Belarus bankları Assosiasiyasının üzvü rəsmi statusu nəinki şərəflidir, həm də şirkətin Belarus Respublikasının bank sisteminin fəaliyyətinin optimallaşdırılması sahəsində daha aktual məsələlərin müzakirəsində və qərarların qəbul edilməsində fəal iştirakını nəzərdə tutur. Bu status həmçinin şirkətin ölkəmizin maliyyə və bank sahələrinin inkişafında tutduğu mühüm yeri təsdiq edir.

сертиф.jpg

Belarus bankları assosiasiyası fəaliyyəti pul-kredit sisteminin fəaliyyəti ilə əlaqədar olan kommersiya bankları və digər təşkilatları birləşdirən qeyri-hökumət qeyri-kommersiya təşkilatıdır. Assosiasiyanın əsas hədəfləri öz üzvlərinin hüquq və qanuni maraqlarının təqdimatı və mühafizəsi, bankların fəaliyyətinin koordinasiyası və onların işinin effektivliyinin artırılması, eləcə də respublikada pul-kredit siyasətinin işlənib hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə yardımdır.

Свидетельство.JPG

 


Sosial şəbəkələrdə Share
Sonrakı
8 mart bayramı münasibətilə təbrik edirik!