"Sistemnıe Texnologii" maliyyə, bank sektoru və sənaye müəssisələri üçün proqram təminatı işlənməsinin vahid mərkəzidir

30.07.2014

"Sistemnıe Texnologii" maliyyə, bank sektoru və sənaye müəssisələri üçün proqram təminatı işlənməsinin vahid mərkəzidir


Belsoft-Borlas Qrupp ilə ROND LTD-nin ilhaqı əsasən hər bir şirkətin layihələrinin həyata keçirilməsinin effektivliyinin artırılmasına, həmçinin istehsal edilən məhsulların və təchiz edilən xidmətlərin səviyyəsinin təkmilləşdirilməsinə yönəldilib; bu, Sistemnıe Texnologii MMMM şirkətinin rəhbərliyinin fikridir:

Mukovozçik Aleksandr Yevgenyeviç, Sistemnıe Texnologii MMMM-in baş direktoru:
Şirkətlərin ilhaqı haqqında qərar ilk növbədə sinergetik effekt əldə etmək və onu gücləndirmək səyi ilə diktə edilib. Sənaye müəssisələri üçün proqram təminatının işlənməsi mərkəzi olan Belsoft-Borlas Qrupp şirkəti, ROND LTD - bank səlahiyyətlərinin mərkəzi və bank sektoru üçün proqram təminatının işlənib hazırlanması və tətbiqi mərkəzi olan Sistemnıe Texnologii MMMM qarşılıqlı tamamlayıcı resurs və səlahiyyətlərə malikdirlər, bu səbəbdən də onların Sistemnıe Texnologii şirkətinə ilhaqı dünya liderlərinin texnologiyalarına əsasən maliyyə və bank sektorları və sənaye müəssisələri üçün proqram təminatının vahid mərkəzini yaratmağa imkan verəcək.
Əminəm ki, şirkətin fəaliyyətinin ümumi nəticəsi ayrı-ayrı şirkətlərin nəticələrinin məbləğini çox üstələyəcək.
Ümumiyyətlə, hesab edirəm ki, şirkətlərin ilhaqı şirkətin effektivliyinin və rəqabət qabiliyyətinin artırılması üçün təkan olacaq.

Sistemnıe Texnologii MMMM-in baş direktorunun birinci müavini Yan Oleq Vladimiroviç:
Şirkətlərin ilhaqından mən yalnız müsbət nəticələr gözləyirəm: biz geniş səlahiyyətlər dairəsi olan peşəkarların vahid komandasını, əməliyyat sinerjisini, xərclərin azaldılmasını, qarşılıqlı tamamlayıcı resurs və səlahiyyətlərin kombinasiyasını, həmçinin idarəetmə effektivliyinin artırılmasını gözləyirik.
Üç şirkətin resurs və səlahiyyətlərinin bir araya gətirilməsi yerli və xarici bazarlarda məhsul və xidmətlərimizin inkişafı üçün yeni imkanlar açacaq.

Belsoft-Borlas Qrupp LTD-nin direktoru Lazaryonok Aleksandr Nikolayeviç - Sistemnıe Texnologii MMMM-in baş direktorunun müavini:
Belsoft-Borlas Qrupp şirkətinin Sistemnıe Texnologii şirkətinə birləşdirilməsi bank və sənaye proqram təminatı sahəsində idarəetmə və texnoloji təcrübəni birləşdirməyə imkan verəcək, bizə nəinki daha da böyümək, həmçinin daha da güclü və effektiv olmaq imkanı verəcək.

Məlumat üçün:

Sistemnıe Texnologii MMMM bank və maliyyə sahələri üçün kompleks İT çözümlərinin ən böyük təchizatçısıdır. Şirkətin proqram məhsulları müştərilərin əsas biznes vəzifələrinin effektiv çözümünə yönəldilmişdir. Sistemnıe Texnologii şirkətinin fəaliyyətinin bu gün və hər zaman ən vacib istiqaməti Belarus Respublikasında özünü təmin edə bilən, ölkənin iqtisadi potensialını yüksəldə və onu yüksək texnologiyalar üzrə dünya mərkəzlərindən biri edə bilən İT sənayesinin yaradılması işidir.

Belsoft-Borlas Qrupp LTD dünyanın aparıcı təchizatçılarının səlahiyyətləndirilmiş tərəfdaşı, Belarus Respublikası və xarici bazarlarda orta və böyük biznes şirkətləri üçün proqram təminatının ixrac yönümlü işlənməsi sahəsində çoxprofilli xidmətlərin inkişafı üzrə mütəxəssisdir.

ROND LTD bank səlahiyyətlərinin mərkəzidir. Bank sistemlərinə dair dərin biliklər maliyyə xidmətləri sənayesində böyük iş təcrübəsi ilə birlikdə ROND şirkətini konsaltinq xidmətlərinin göstərilməsi, sistemlərin miqrasiyası zamanı dəstək, həmçinin proqramların işlənməsi, sınaqdan keçirilməsi və inteqrasiyası sahəsində mütəxəssisə çevirir.


Sosial şəbəkələrdə Share
Sonrakı
ST Qrup şirkətlər qrupu Oracle tərəfdaşlarının ziyarət konfransında