Korporativ biznes üçün avtomatlaşdırılmış bank sistemi

BANK MƏLUMATLARI UÇOTUNUN QANUNVERİCİLİYƏ UYĞUN ŞƏKİLDƏ AVTOMATLAŞDIRILMASI ÜZRƏ GENİŞ İMKANLAR

Avtomatlaşdırılmış bank sistemi Banklar Qeyri bank kredit-maliyyə təşkilatları

Korporativ biznes üçün avtomatlaşdırılmış bank sistemi bank müqavilələri və əməliyyatlarının, eləcə də bank əməliyyatlarının mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Sistemin üstünlükləri

    • Bank biznesinin xüsusiyyətlərinə dərindən uyğunlaşma, tətbiq zamanı ölkənin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq sistemin əlavə işlənməsi tələb edilmir;
    • Konkret bankın biznes proseslərinin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq sistemin elastik quraşdırılma mexanizmləri;
    • Yüksək məhsuldarlıq;
    • Davamlılıq və təhlükəsizlik sahəsində bütün tələblərə müvafiqlik;
    • Bankın ön ofis əməliyyatlarının, idarəetmə və nəzarət fəaliyyətinin, bankın təsərrüfat subyekti qismində əməliyyatlarının avtomatlaşdırılmasının da daxil olduğu kompleks çözüm tərkibində təchizatlar imkanı.

Korporativ biznes üçün avtomatlaşdırılmış bank sistemi sisteminin modulları

Sistem aşağıdakı modullardan ibarətdir:

Korporate

 

Sosial şəbəkələrdə Share