Kredit sənəd dövriyyəsi

SİSTEM KREDİTİN TƏQDİM EDİLMƏSİ QƏRARININ QƏBUL EDİLMƏSİ MÖHLƏTLƏRİNİ OPTİMALLAŞDIRIR VƏ BANKIN BİR ÇOX İMKANLARINI ARTIRIR

CRM sistemləri Riskin idarə edilməsi Banklar Qeyri bank kredit-maliyyə təşkilatları Sığorta və lizinq

Kredit sənəd mübadiləsi sistemi (Order Placement&Workflow) bütün kateqoriyalardan olan müştərilərin: fiziki şəxs, fərdi sahibkarlar, mikro, kiçik, orta və korporativ müştərilərin ərizələrinin qəbulu və emalı ilə işləmək imkanı verir. İdarəetmə funksionallığında məhsul hər bir seqmentin spesifikasiyasını nəzərə alır.

Sistem aşağıdakı prosesləri əhatə edir:

  • Özünəxidmət və uzaqdan xidmət kanallarında nəşr edilmiş sorğuların idarə edilməsi prosesləri;
  • Kredit ərizələrinin qəbulu və bankın təhlükəsizliyi ilə əlaqədar informasiya xidmətində kredit üçün müraciət edən tərəfin yoxlanması;
  • BR MB Kredit Bürosunda kredit məhsulunun alınması ilə əlaqədar ərizə vermiş müştəri ilə əlaqədar kredit tarixinin yoxlanması;
  • Müştərinin müştəri haqqında neqativ məlumatların mövcudluğunun məhdudlaşdırılması Siyahısına əsasən yoxlanması, sistemdə müştəriyə verilmiş “arzuedilməzlik səviyyəsinin” nəzərdən keçirilməsi;
  • Müştərinin skorinq qiymətləndirməsinin icrası;
  • Kredit qovluğunun yaradılması və ərizənin məsul struktur şöbələrlə razılaşdırılması yolu ilə kredit ərizəsinin işlənməsi/emalı;
  • Kredit sövdələşməsinin bağlanması;
  • Collection sistemində kredit sövdələşməsinin müşayiəti.

Sistemin təyinatı


Sistem geniş spektrli əməliyyatlara girişi təmin edir:

 • Vahid müştəri bazasından istifadə edərək istənilən kanalda və istənilən müştəri seqmentləri növlərindən bank məhsullarına ərizələr yaratmaq və qəbul etmək imkanı verir;
 • Müştərinin təsdiq edilməsi, onun kredit tarixinin analizi və qeyri-qanuni fəaliyyətlərlə əlaqədar məhdudiyyətlər siyahılarında yoxlanması üçün alətlər təmin edir;
 • Sənəd dövriyyəsinin idarə edilməsi üçün alətlər təmin edir;
 • Müxtəlif növ kreditlərin – ipoteka, istehlakçı – işini və fərdi sazlanmasını təmin edir;
 • Çalışdığı müştəri növləri ilə münasibətlərdə elastik sazlamalara malikdir;
 • OPW məhsulunda skorinq risk menecerləri ilə qərarlar qəbul edilməsi prosesi ilə əlaqədar razılaşmaları avtomatlaşdırmaq, gələcək kredit alıcılarının kredit ödəmək imkanları ilə əlaqədar proqnozlar vermək imkanını təmin edir;
 • Bank üçün əlavə etibarlılıq yoxlanması məqsədilə dövlət təhlükəsizlik xidmətinə sorğularla əlaqədar proseslər kompleksini təmin edir;
 • Bank üçün müxtəlif ödəniş müddətlərinin öhdəliklərinin emalı funksionalını təmin edir.
Sosial şəbəkələrdə Share