Marketinq kampaniyalarının idarə edilməsi

MÜŞTƏRİLƏRLƏ HƏR NÖV ÜNSİYYƏT KANALLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ ÜÇÜN KOMPLEKS MÜHİT

CRM sistemləri Banklar Qeyri bank kredit-maliyyə təşkilatları Sığorta və lizinq

Marketinq kampaniyalarının idarə edilməsi sistemində (Marketing Management) marketinq kommunikasiyalarının idarə edilməsinə innovasiyalı yanaşma mövcuddur: müştərilərə xidmətlər göstərilməsində “omnikanallıq” yanaşmasına tam uyğun gələn çoxpilləli və çoxkanallı marketinq kampaniyalarının həyata keçirilməsi.

Sistemin üstünlükləri

  • Müştərilərə uzaqdan xidmətlər göstərilməsi hesabına məsrəflərin azaldılması;
  • Müxtəlif kommunikasiya kanalları ilə inteqrasiya;
  • Müştərilərlə bir mühitdə bütün qarşılıqlı münasibətlər strategiyalarının layihələşdirilməsi, planlaşdırılması və idarə edilməsi
  • Kampaniyaların layihələşdirilməsi üçün biznes-proseslərindən istifadə;
  • Bank məhsullarının regional və ya mərkəzləşdirilmiş inkişafı;
  • Kampaniyaların avtomatik razılaşdırılması prosesi, kampaniyanın keçirilməsinə nəzarət;
  • Prioritetlərlə icranın idarə edilməsi və məsuliyyətə nəzarət;
  • Həyata keçirilmiş kampaniyaların tarixinin saxlanması. Müştəri ilə qarşılıqlı münasibətlərin tam tarixi və ona dair məlumatların müxtəlif kəsimlərdə təqdim edilməsi;
  • Nəticələrin operativ əldə edilməsi və bütövlükdə bankın marketinq proseslərinə nəzarət;
  • İnzibati işlərlə əlaqədar güclü alətlərin mövcudluğu.

Sistemin təyinatı

Marketinq kampaniyalarının idarə edilməsi 

Sistem geniş spektrli əməliyyatlara giriş imkanı təmin edir:

 • Müştərilərin məhsullar və xidmətlərlə, həmçinin onların uzaqdan idarə edilən özünüidarə kanalları ilə əlaqədar elektron ərizə blanklarının layihələşdirilməsi üçün konstruktor tərəfindən təklif edilir;
 • Onlayn rejimdə hadisələrin analizini və bankın biznes proseslərinin sazlanmış tətikləri sisteminin fəaliyyətlərinin (reaksiyalarının) işə salınmasını təmin edir;
 • Elektron kanallarla inteqrasiya hesabına bank üçün “omnikanallıq” konsepsiyasını təmin edir. Marketinq kampaniyalarının idarə edilməsi sistemi verilənlər vitrini bazasında istifadəçi nümunələrinin (kampaniyalar üçün seqmentlərin) formalaşdırılması üçün alətlər dəstini təmin edir, nümunələr məhsulda saxlana və planlaşdırılan kampaniyalarda dəfələrlə istifadə edilə bilər.
Sosial şəbəkələrdə Share