Satış və müştəri xidmətlərinin idarə edilməsi

PƏRAKƏNDƏ VƏ KORPORATİV SEQMENTLİ SATIŞLARIN VƏ MÜŞTƏRİLƏRƏ XİDMƏTLƏR GÖSTƏRİLMƏSİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ

CRM sistemləri Banklar Qeyri bank kredit-maliyyə təşkilatları Sığorta və lizinq

Satışın və müştərilərə xidmətlər göstərilməsinin idarə edilməsi məhsulu (Sales and Customer Service Management) bazara 2005-ci ildə təklif edilmişdi. Kompleks sistem bankların biznesinin inkişafına yardım edən çözüm kimi öz yerini tapmışdır. Məhsul bank məhsullarının satışı proseslərinin icrasının avtomatlaşdırılması və MBİ və Əlaqə mərkəzində müştərilərə xidmətlər göstərilməsi üçün işlənib hazırlanmışdır.

Sistemin üstünlükləri

Satışların və müştərilərə xidmətlər göstərilməsinin idarə edilməsi

           

Məhsulun təyinatı:

  • Biznesin gəlirliliyinin artırılması və sabit artımın qorunub saxlanması – məhsul banka müştəri bazasının böyüdülməsi, bazarın müxtəlif seqmentləri üçün məhsulların çarpaz satışı proseslərinin dəstəklənməsi hesabına bu tapşırıqları icra etmək, həmçinin müştərilərə xidmətlər göstərilməsi proseslərinin standartlaşdırılması hesabına bu proseslərin maya dəyərini azaltmaq imkanını verir.
  • Bazar tələblərinə cəld reaksiya, bazarın dəyişikliklərinə reaksiya müştəri seçimlərinin və bank məhsullarına tələblərin sistematik monitorinqi şərtilə mümkündür. Sales and Customer Service Management “potensial sövdələşmələrin” idarə edilməsi alətlərini təklif edir ki, bunlar da müştəriyə onun tələb və ehtiyaclarına müvafiq olan bank məhsulunun vaxtlı-vaxtında təklif edilməsi imkanını verir.
  • Müştəri bazasının sədaqətinin “kapitallaşdırılması” – məhsul banka müştəri sədaqətini artımın maliyyə göstəricilərinə çevirmək imkanı verir. Yeni müştərilərin cəlb edilməsi həmişə cari müştərilərlə işdən daha bahalı prosesdir, buna görə də müsbət münasibətlər dinamikasının saxlanması məhsulların çarpaz satışlarının inkişafı üçün baza yaradır. Məhsulların çarpaz satışları müştəri bazasına xidmətlər göstərilməsinə sərf edilən xərclərin səviyyəsinin saxlandığı təqdirdə gəlirliliyi artırır.
  • Müştəri qruplarının daxil edilməsi – müştəri bazasının klassik təqdimatında onlar arasındakı qarşılıqlı münasibətlər izlənmir, bir qrup müştərinin digər qrupa təsirini müəyyən etmək mümkün deyil, çünki müştərilər haqqında bütün məlumatlar avtonomdur. Bank müştərilər arasındakı əlaqələri müəyyən edirsə və biznes qruplarının təhsili və inkişafı tarixini idarə edirsə, bunu düzəltmək olar.
  • Potensial müştərilərlə münasibətlərin idarə edilməsi - potensial müştərilərin daxil edilməsi metodologiyası sədaqətin idarə edilməsi üzrə dünya təcrübələrinin öyrənilməsinə əsaslanır.
  • Xərclərin optimallaşdırılması şərtilə xidmət keyfiyyətinin artırılması - bankın əməkdaşlarının müştərinin tam profilinə vahid girişlə təmin edilməsi hesabına xidmət sorğularına icazə optimallaşdırılır. Bank ilə qarşılıqlı əlaqələr tarixində müştərilərlə əlaqələrin bütün aspektləri qorunub saxlanır, bu, müştərinin bənzər müraciətlərini nəzərdən keçirməyə, və ya müştərinin xidmət sorğusunun həllində yardım edəcək informasiyanı operativ şəkildə tapmağa imkan verir.
  • Vahid məhsullar reyestrinin idarə edilməsi – bankın məhsulları bir çox satış və müştəri xidmətləri, müştəri bazasının analitikası və xidmət proseslərində iştirak etdiyindən, müxtəlif sistemlərlə bank məhsulları haqqında məlumatların mərkəzləşdirilmiş istifadəsini təmin etmək zəruridir.
Sosial şəbəkələrdə Share