Vahid müştəri reyestri

MÜŞTƏRİLƏRİN VAHİD VERİLƏNLƏR BAZASININ QURULMASI ÜÇÜN BANK SAHƏSİ ÜÇÜN İXTİSASLAŞMIŞ MƏHSUL

CRM sistemləri Banklar Qeyri bank kredit-maliyyə təşkilatları Sığorta və lizinq

Vahid müştəri reyestri (Customer Informational Management) müştərilərlə qarşılıqlı münasibətlərin idarə edilməsini təmin edən kompleks sistemlərin nüvəsidir. O, bankın əməkdaşlarının istənilən kanalla giriş əldə bildiyi vahid müştəri profilində formalaşan müştərilər haqqında tam və razılaşdırılmış məlumatların təqdim edilməsinə istiqamətlənib.

Sistemin üstünlükləri

  • Vahid müştəri bazasının qurulmasının yaxşı tənzimlənmiş model və alqoritmləri;
  • Xüsusi işlənib hazırlanmış təsdiq prosedurları;
  • Bankın bütün informasiya sistemləri ilə inteqrasiya;
  • Müştəri haqqında tam məlumatlara ani giriş;
  • Potensial müştəri, müştəri qrupları və geniş müştəri qovluqlarının verilənlərinin idarə edilməsi;
  • Müştəri ilə iş üzrə potensial risk barədə erkən məlumatlandırma sistemi;
  • Müxbir bankların, hər növ müştəri anketlərinin vahid anket bazası;
  • Şəxsiyyəti və onların bankın zəruri əməliyyatlarında istifadəsini təsdiq edən müştəri sənədlərinin skanlanması.

Vahid müştəri reyestrinin təyinatı

Vahid müştəri reyestri 

Funksional xüsusiyyətlər:

 • Müştəri profillərinin formalaşdırılması;
 • Bankın potensial müştərilərinin verilənlər bazasının idarə edilməsi;
 • Bank tərəfindən hər bir konkret müştəriyə xidmət göstərilməsindən əldə edilən maliyyə nəticələrinə əsasən hesabatların formalaşdırılması;
 • Müştəri məlumatlarına əsasən hesabatların formalaşdırılması;
 • Müştərilərin davranışının monitorinqi;
 • Müştəri fəaliyyətləri riskinin öz təsnifatı sisteminin formalaşdırılması;
 • Müştəri ilə qarşılıqlı əlaqələr zamanı riskin meydana çıxmasının profilaktikası;
 • Qarşılıqlı əlaqədar müştəri qruplarının idarə edilməsi;
 • Cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin qanuniləşdirilməsinin əks təsiri üçün müştəri anketlərinin doldurulması və ya terrorist fəaliyyətlərinin maliyyələşdirilməsi.
Sosial şəbəkələrdə Share