B-Client

BANKIN MÜŞTƏRİLƏRİNƏ E-POÇT VASİTƏSİLƏ UZAQDAN XİDMƏT GÖSTƏRİLMƏSİ ÜÇÜN ÇÖZÜM

Elektron xidmət kanalları Banklar

B-Client bankın korporativ müştəriləri üçün iş rahatlığının və yüz faizlik elektron sənəd dövriyyəsinin zəmanətidir.
Bu, bankın böyük korporativ müştərilərinin bank hesablarının uzaqdan idarə edilməsi üzrə etibarlı və yüksək məhsuldarlıqlı sistemdir.


Sistemin üstünlükləri

   Bankın biznesi üçün:

  • Müştərilərə uzaqdan xidmətlər göstərilməsi və xərclərin azaldılması;
  • Məhsulların yeni satış kanalı;
  • Korporativ müştərilərin banka sadiqliyinin artması;
  • Hüquqi şəxslərin müştərilərinin tam şəkildə əhatə edilməsi (böyük korporativ müştərilərdən şəxsi sahibkarlara qədər).

   Hüquqi şəxslər üçün

  • İş üçün ənənəvi alət – Müştəri-Bank elektron ödənişlər sistemi;
  • Rahat interfeys – sistemdə sadə naviqasiya, bir neçə kliklə cəld əməliyyatların icrası;
  • Sistemin yüksək məhsuldarlığı – böyük sənədlər həcmi ilə iş.

Sistemin funksional imkanları

B-Client korporativ müştərilərin öz hesablarının və bank ilə elektron sənəd dövriyyəsinin uzaqdan idarə edilməsi məqsədilə istifadə etdiyi bütün əməliyyatlar çeşidini dəstəkləyir, həmçinin böyük korporativ müştərilər üçün vacib olan böyük həcmli sənədlərin yüksək sürətlə emalını təmin edir.

 • Sistemin müstəqil quraşdırılması imkanı. Bankın müştərisi olan hüquqi şəxsə quraşdırma diski və ətraflı təlimatlarla birlikdə istifadəçi bələdçisi verilir. Sistemin quraşdırılması lokal şəkildə bir kompüterdə və ya şəbəkə konfiqurasiyasında icra edilə bilər;
 • Elektron poçtla bankdan yeniləmələrin alınması. B-Client-in dəyişdiyi təqdirdə yeniləmə bank tərəfindən elektron poçtla müştəriyə verilir və avtomatik quraşdırıla bilər;
 • Müxtəlif istifadəçi qrupları üçün girişin idarə edilməsi. Bankın müştərisi rolları, informasiyaya, elektron sənədlərin nəzərdən keçirilməsi və vizalaşdırmaya giriş hüquqlarını müstəqil şəkildə idarə edir. Müştərinin inzibatçısı sistemin istifadəçilərini, həmçinin informasiyaya giriş hüquqlarını və imza hüququnu müxtəlif rollar üzrə müstəqil olaraq sazlayır;
 • Hesablardan çıxarışların, çıxarışlara qoşmaların və bələdçi məlumatlarının əldə edilməsi;
 • Yeni ödəniş sənədinin sadə şəkildə yaradılması. Sənədin yaradılması mərhələsində sahələrin doldurulmasının düzgünlüyü və tamlığının avtomatik ilkin nəzarəti və bələdçi məlumatlarına müvafiqliyə nəzarət həyata keçirilir. Əvvəllər yaradılmış sorğunu şablon şəklində saxlamaq və gələcəkdə müntəzəm təkrarlanan ödənişlər və ərizələr üçün zəmin qismində istifadə etmək olar;
 • B-Client-də qeydiyyatdan keçirilmiş sorğularla rahat iş. Sorğuların filtrləri, müəyyən tarixdə formalaşdırılmış sorğuların axtarışı istifadəçi tərəfindən seçilmiş parametrlər üzrə sənədlər siyahısını nəzərdən keçirmək imkanı verir;
 • Hüquqi şəxsin işi üçün hər növ ödəniş. Bütün valyutalarda ödənişlər, valyuta nəzarəti üzrə sənədlər, korporativ xəritələr, müxtəlif elektron sənədlər, müştərilərin müşayiətedici əməliyyatları (bəyanatlar, bildirişlər, siyahılar, ərizələr, reyestrlər, məlumatlar, anketlər, arayışlar);
 • Yeni skanlama funksiyası. İstifadəçi qoşmanı birbaşa B-Client-də elektron sənədə skanlaya bilər. Skanlanmış fayl optimal ölçüdə saxlanılır ki, bu da çoxsəhifəli sənədlərlə rahat işləmək imkanı verir;
 • Sistemdə işin rahatlığı üçün bələdçilər. İstifadəçiyə müxtəlif növ bələdçilərlə iş üzrə geniş imkanlar təqdim edilir: hesablar, banklar, valyutalar, ödənişlərin təyini və s. Bələdçilər ödənişin həyata keçirilməsi prosesini istifadəçi üçün asanlaşdırırlar və sorğuların bankla mübadiləsi halında avtomatik yenilənirlər;
 • Bank ilə işin və sorğu mübadiləsinin yüksək təhlükəsizlik səviyyəsi. B-Client banka göndərilən ödəniş sənədlərinin məxfiliyini və bütövlüyünü şifrləmə kitabxanası və elektron imza, həmçinin şəxsi elektron açarın köməyi ilə girişin təşkil edilməsi yolu ilə təmin edir. İnformasiyanın mühafizəsinin həyata keçirilməsi üçün proqramda şifr mühafizəsi sistemindən istifadə edilir;
 • MailBank sisteminin təsdiq edilmiş etibarlılığı. Sistemin tərkibinə müştərinin elektron ödəniş sənədlərinin yaradılması prosesini və müştərinin elektron ödəniş sənədlərinin kağız daşıyıcıda icrasını həyata keçirən proqram vasitələri daxildir. Bu proqram vasitələrinin Belarus Respublikasının Milli Bankı tərəfindən verilmiş texniki reqlamentin tələblərinə müvafiqlik sertifikatları mövcuddur;
 • Microsoft Office Ribbon-panelləri üslubunda rahat interfeys. İstifadəçinin alışdığı üfüqi şəkildə yerləşdirilmiş menyu, istifadəçinin interfeysi seçmək imkanı: klassik EPS menyusu, yeni üslub.
Sosial şəbəkələrdə Share