Hissələrlə ödəniş

HİSSƏLƏRLƏ ÖDƏNİŞİN TƏMİN EDİLMƏSİ VƏ ÖDƏNİLİB BİTİRİLMƏSİ İLƏ ƏLAQƏDAR ƏMƏLİYYATLARIN SİNTETİK VƏ ANALİTİK MÜHASİBATI

CRM sistemləri Pərakəndə ticarət Banklar Qeyri bank kredit-maliyyə təşkilatları Sığorta və lizinq Müəssisələr

Hissələrlə ödəniş hissələrlə ödənişin təmin edilməsi üzrə əməliyyatların sintetik və analitik mühasibatını nəzərdə tutan sistemdir.

Sistemin üstünlükləri

   Satıcı üçün

  • Müştəri axının artması və müvafiq olaraq, satış gəlirlərinin həcminin artması;
  • Kreditdən istifadə edən alıcılar bir qayda olaraq daimi müştəriyə çevrilirlər;
  • Kredit istehlakçıların kredit olmadan keçinə biləcəkləri mal və ya xidmətləri almalarına vasitəçilik edir;
  • Kreditdən istifadə edən alıcılar daha çox pul xərcləyirlər;
  • Malların kreditlə satışı üçün məhsulun istehlakı ilə əlaqədar daha az cəhdlərin göstərilməsi tələb edilir;
  • Kreditdən istifadə edən alıcılar əla keyfiyyətli məhsullar əldə etməyə çalışırlar.

   Alıcı üçün

  • Arzu edilən malın dərhal, yəni yüksək aktuallıq anında əldə edilməsi;
  • Kreditlə və ya hissələrlə alınması malın gələcəkdə bahalaşması ehtimalından xilas edir;
  • Kreditlə və ya hissələrlə alış alıcının büdcəsinə çox güclü “təzyiq etmir”, çünki ödənişlər uzun müddətə paylaşdırılır.

Sistemin modulları

Hisslrl odnis

 


Tətbiq edildikdən sonra Siz bunları əldə edirsiniz:

 • Satış həcminin artması;
 • Alıcılar arasında böyük sadiqliyin əldə edilməsi;
 • Vahid müştərilər bazasının yaradılması;
 • Heyətə bahalı əməkdaşlar cəlb etmədən alıcının kredit qabiliyyətli olmasına dair keyfiyyətli çözümlər;
 • Qərar qəbul edilməsi üçün qısa zaman;
 • Biznes-proseslərinin standartlaşdırılması və şəffaflığı;
 • Müxtəlif hesabatların yaradılması imkanı;
 • Satış, sövdələşmələrin mühasibatı və monitorinqi prosesləri üzərində nəzarət;
 • Müqavilələrin avtomatik formalaşdırılması;
 • İnformasiyanın təkrar istifadəsi imkanı;
 • Müxtəlif sistemlərlə inteqrasiya.
Sosial şəbəkələrdə Share