Depozitari

QİYMƏTLİ KAĞIZLARLA ƏMƏLİYYATLARIN EFFEKTİV UÇOTU VƏ İCRASI SİSTEMİ

Pul vəsaitlərinin və qiymətli kağızların idarə edilməsi Banklar Qeyri bank kredit-maliyyə təşkilatları

Depozitari sistemi depozitari fəaliyyətinin uçotu üçün nəzərdə tutulmuş mərkəzləşdirilmiş, inteqrasiya edilə bilən və çoxşaxəli sistemdir. Sistemin əsas funksiyaları bütün müştərilərin və qiymətli kağızların konsolidasiya edilmiş uçotu, onlarla depozitari (mühasibat və inzibati) əməliyyatları, eləcə də xülasə hesabat formalarının əldə edilməsidir.

Sistemin üstünlükləri

  • Qiymətli kağızlar bələdçilərinin və Belarus Respublikası ərazisində emissiya edilmiş qiymətli kağızların buraxılışının daxil edilməsi və aktual vəziyyətdə saxlanılması;
  • Ümumi normativ-bələdçi məlumatlarının daxil edilməsi (NBİ);
  • Müştəri anketlərinin daxil edilməsi və aktual vəziyyətdə saxlanılması;
  • Uçot registrlərinin (ilkin sənədlər jurnallarının, müqavilələrin idarə edilməsi qeydlərinin, “depo” sənədlərinin, “depo” hesablarının) idarə edilməsi;
  • Dividentlərin hesablanması və onların ödənilməsi ilə bağlı sənədlərin tərtibatı;
  • Ortaya çıxan risklərə aktiv nəzarət və monitorinq sistemi;
  • Qrup şəklində depozitari əməliyyatlarının həyata keçirilməsi, o cümlədən qiymətli kağızların buraxılışı ilə əlaqədar xidmətlər göstərilməsi və/və ya ödənişi ilə əlaqədar qiymətli kağız sahiblərinin reyestrlərinin qəbulu;
  • Məlumatlara müxtəlif istifadəçi kateqoriyalarının (istifadəçi qruplarının) giriş hüquqlarının məhdudlaşdırılması yolu ilə məlumatların məxfiliyinin təmin edilməsi;
  • İnzibati işlər;
  • Məlumatların ixracı.

Sistemin modulları

Depozitari sisteminə aşağıdakı əsas modullar daxildir:

Depozitari

Sistemin xüsusiyyətləri

 • Hər hansı depozitari obyektinə (qiymətli kağıza, qiymətli kağızların buraxılışına, müştəri anketinə, depo hesabına və s.) giriş istifadəçinin müvafiq giriş hüquqlarının olması ilə müəyyən edilir;
 • Sistemin açıqlığı qanunvericilikdə dəyişikliklər, uçot işinin xüsusiyyətləri və s. səbəblərdən işə minimal xərclərlə operativ uyğunlaşmaq imkanı verir;
 • Məhsulun ortaya çıxan risklərə effektiv nəzarət və monitorinq sistemi var;
 • Depozitari məhsulunun modulları vahid informasiya-texnoloji məkanda fəaliyyət göstərir. İşlə əlaqədar ümumi bacarıqları mənimsəmiş istifadəçi modullardan hər hansı biri ilə işləyə bilər və onların hər biri asan tanınan və başa düşülən olacaq;
 • İstifadəçi interfeysi sifarişçinin ehtiyaclarına (şrift, pəncərələrin ölçüsü və yeri, rənglər və s.) asanlıqla uyğunlaşır.
Sosial şəbəkələrdə Share