Girov əmlakının idarə edilməsi

BANKIN GIROV ƏMLAKI İLƏ TAM İŞ DÖVRƏSİNİN AVTOMATLAŞDIRILMASINA İMKAN VERİR

Riskin idarə edilməsi Banklar Qeyri bank kredit-maliyyə təşkilatları Sığorta və lizinq

Girov əmlakın (Collateral - təminat (tərc.)) idarə edilməsi sistemi bankın girov əmlakla tam iş dövrəsini avtomatlaşdırmağa imkan verir. Müasir texnologiyalardan istifadə sistemi bankın mövcud İT landşaftına asanlıqla inteqrasiya etmək imkanı verir.

Sistemin üstünlükləri

  • Bankın girov əmlakla tam iş dövrəsinin: girovun qeydiyyatı, ekspertizası, müşayiəti, icrası/satışı və bağlanması əməliyyatlarının avtomatlaşdırılması;
  • Müasir texnologiyalardan istifadə sistemin bankın mövcud İT landşaftına sürətli inteqrasiyası deməkdir. Həmçinin LDAP serverlər ilə inteqrasiya da mümkündür;
  • İnzibatçı sistemin geniş ayarları diapazonundan: girovlar konstruktoru, biznes məntiqin və sistem davranışı parametrlərinin quraşdırılması sistemindən istifadə edə bilər.

Sistemin imkanları

Girov  

Girov əmlakın idarə edilməsi sisteminin funksionalı:

 • Girov obyekti kartının idarə edilməsi;
 • Girovun qiymətləndirilməsi;
 • Faktiki və sənədli yoxlamalar üzrə hesabatın aparılması;
 • İcra/satış və təzminatlar əməliyyatlarının idarə edilməsi;
 • Müşayiət sənədlərinin saxlanması və daxili yoxlaması;
 • Tapşırıqların planlayıcısı;
 • Bank sistemləri ilə inteqrasiya;
 • Satılan obyektlər haqqında məlumatların hərrac portalına avtomatik yüklənməsi;
 • Təminat müqavilələri üçün məlumatların hazırlanması;
 • Zəruri sənədlərin avtomatik hazırlanması;
 • Analitik hesabatların hazırlanması.
Sosial şəbəkələrdə Share