Lizinq

LİZİNQ ƏMƏLİYYATLARI ÜZRƏ OPERATİV UÇOT VƏ HESABATLAR FUNKSİYALARININ AVTOMATLAŞDIRILMASI

Sığorta və lizinqin avtomatlaşdırılması Sığorta və lizinq

Leasing sistemi lizinq əməliyyatları üzrə operativ uçotun və hesabatların avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Alt sistemin vahid məlumatlar anbarı var ki, bu da ilkin informasiyanın mərkəzləşdirilmiş toplanmasını və emalını həyata keçirməyə imkan verir.

Sistem aşağıdakı imkanları təmin edir:

  • İlkin məlumatların sistemin özü tərəfindən emalının nəticələri şəklində məlumatlar almaq;
  • Uçot və hesabat funksiyaları ilə yanaşı sistemin məlumatlara nəzarət funksiyaları da var;
  • Sistemin məlumatların analizi funksiyaları var;
  • Sistemin genişlənmək imkanı var.

Leasing modulları

Leasing sistemi aşağıdakı modullardan ibarətdir:

Leasing

Sistem aşağıdakı nəticələri əldə etməyə imkan verir:

 • İşçi heyətinin işində “təkrarlanmanı” aradan qaldırmaq;
 • Sənədlərin əllə hazırlanmasını aradan qaldırmaq;
 • Kağız sənədlər dövriyyəsinin azaltmaq;
 • Uçotun “şəffaflığını” təmin etmək;
 • Alınan hesabat sənədlərinin dəqiqliyini artırmaq;
 • Hesabat sənədlərinin tərtibatı müddətlərini azaltmaq;
 • Əməkdaşların qarşılıqlı təsirini tənzimləmək;
 • İşlərin vəziyyətinə operativ nəzarəti təmin etmək;
 • Şablon əməliyyatların sayını və beləliklə də, məlumatların emalında səhvlərin sayını azaltmaq.
Sosial şəbəkələrdə Share