Sığorta

Müxtəlif siğorta növləri ilə məşğul olan siğorta şirkətinin tam həcmli işini təmin edir

Sığorta və lizinqin avtomatlaşdırılması Sığorta və lizinq

Insurance sistemi həyat sığortası sığortası, sığortanın riskli növləri və əlavə sığorta pensiyasının ödənilməsi üçün pensiya fondunun təsisi sahəsində fəaliyyət göstərən ixtisaslaşdırılmış sığorta şirkətlərinin sığorta fəaliyyəti uçotunun kompleks avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Sistemin üstünlükləri

  • Həm şirkətlər, həm də fiziki şəxslər ilə müqavilələrin dəstəklənməsi imkanı;
  • Müqavilələr ilə bağlı sığorta agentləri reyestrinin idarə edilməsi;
  • Bütün əməliyyatlar həm müştəri ilə fərdi, həm də müştərilərin hər hansı qrupu ilə həyata keçirilir;
  • Müştərilərdən fayl şəklində məlumatlar toplanması sisteminin dəstəklənməsi;
  • Müəssisələrdən alınan faktiki siyahılar əsasında bağlanmış müqavilələr üzrə ödənişlərin alınması sisteminə nəzarətin dəstəklənməsi;
  • Üç səviyyəli mühasibat sistemi: balans hesabı, müqavilə, şəxsi hesab;
  • İstənilən valyutada sığorta müqavilələri uçotu;
  • Müqavilələrin tam siyahısına çevik və rahat baxış sistemi;
  • Axtarış, çeşidləmə və alt yekunlaşdırma imkanı ilə qruplaşdırma, alt qruplarda çeşidləmə və alt yekunlaşdırma imkanı ilə iyerarxik qruplaşdırma;
  • Hər bir müqavilə üzrə fərdi hesablara və onlarda pul vəsaitlərinin hərəkətinə baxış imkanı;
  • Sığorta tarifləri cədvəllərinin dəstəklənməsi;
  • Ödənişlər kitabının saxlanılması;
  • Balans hesabları kontekstində əsas mühasibat kitabı;
  • Sığorta şirkətinin müştərilər qarşısında hesabat formalarının əldə edilməsi.

  Sistemin modulları

  insurance 
Sosial şəbəkələrdə Share