Java platformunda işləmələr

PLATFORMALAR ARASI QARŞILIQLI ƏVƏZEDİLMƏ, PULSUZ KİTABXANALARA GİRİŞ, BÖYÜK SERVER BAZASI

Proqram təminatının sifarişlə işlənməsi

Java platforması, müəssisələr üçün qoşmalar (Java2EE) mobil, etibarlı, masştablı və təhlükəsiz Java server proqramlarının işlənib hazırlanması üçün standartdır. Java SE möhkəm təməli üzərində işlənib hazırlanmış Java EE platforması İnternet xidmətlərini, komponentlər modelini, idarəetmə və kommunikasiyalar üzrə tətbiqi proqramlar interfeysini təmin edir. Bütün bunlar da platformanı müəssisədə xidmət yönümlü arxitekturanın və Web 2.0 proqramlarının həyata keçirilməsi standartına çevirir.

Texnologiyalar

 • Java Platform, Enterprise Edition, v 7;
 • Spring, Hibernate, EJB, JMS, JSP, JSTL, JAX-WS, və s.

J2EE imkanları

Java2EE

Bizi niyə seçirlər?

 • Java ilə iş təcrübəmiz veb-proqramların və çözümlərin işlənib hazırlanması ilə bağlıdır.
 • Bizim yuxarıda qeyd olunan Swing texnologiyasının köməyilə avtonom proqramların işlənib hazırlanması sahəsində təcrübəmiz var.
 • Bizim J2EE ilə əlaqədar layihələrdə məlumatlar bazasının işlənib hazırlanmasında böyük təcrübəmiz var.
 • Biz əldə edilmiş biliklərdən portalın yaradılması üçün hazır portletlerin işlənib hazırlanmasında istifadə edirik.
 • Siz IBM WebSphere Application Server ilə ekspertiza sahəsində bizə etibar edə bilərsiniz.
 • Biz müxtəlif alətlərdən və açıq kodlu proqram təminatı platformalarından istifadə edirik.
 • Əməkdaşlarımızın hamısı yüksək ixtisaslı və peşəkardırlar.
 • J2SE və J2EE ilə əlaqədar işləyib hazırladığımız 2 əsas təlim kursu təlimin hər bir iştirakçısı ilə qarşılıqlı əlaqəyə yönəlmişdir.
 • Biz işin icrası ilə əlaqədar öz üsul və metodologiyalarımızı işləyib hazırlamış və uğurla yerinə yetiririk.
Sosial şəbəkələrdə Share