Microsoft platformunda işləmələr

MICROSOFT PLATFORMASINDA MÜASİR PROQRAM QOŞMALARININ İŞLƏNİB HAZIRLANMASI

Proqram təminatının sifarişlə işlənməsi

Microsoft platforması və onun əsasında işlənib hazırlanmış qoşmalar rahat qrafik interfeys, mükəmməl uyğunluq, böyük müəssisələrdə proqram məhsullarının mərkəzləşdirilmiş inkişafı imkanı, daxil edilmiş idarəetmə alətlərinin mövcudluğu, praktik olaraq istənilən avadanlıq üçün drayverlərin mövcudluğu, müxtəlif proqram təminatlarının böyük seçimi və müxtəlif dillərdə geniş sənədlər dəsti ilə səciyyələnir.

Şirkətimiz aşağıdakı xidmətləri təmin edir:

  • Konsaltinq;
  • İnformasiya sistemlərinin analizi və layihələndirilməsi;
  • Microsoft.NET. texnologiyasından istifadə edərək çoxsəviyyəli sistemlərin işlənməsi və həyata keçirilməsi;
  • Müştəri-server və Microsoft WinAPI SDK arxitekturasından istifadə edərək mürəkkəb sistemlərin işlənib hazırlanması və tətbiqi;
  • Mövcud proqramların Windows platformasına miqrasiyası;
  • İşlənib hazırlanan proqramların sınaqdan keçirilməsi;
  • Mövcud kodun dəstəklənməsi və refaktorinqi.

Texnologiyalar

  • Texnologiya: .NET, .NET Remoting, ASP.NET, ADO.NET, Windows Forms, AJAX, SQL Reporting Services, Client/Server, COM/DCOM, ADO, ODBC, Flash, XML/XSLT, Windows Service Applications, DOM, MSMQ;
  • Dillər: C#, C/C++, SQL, T-SQL, JavaScript, Python;
  • Şəbəkə proqramlaşdırması: TCP, UDP, WebDAV;
  • İnternet proqramlaşdırması: HTML/XHTML, DHTML, CSS.
  • Platformalar arası proqram təminatı: WinAPI, WinSock, WinInet, STL, WTL, ATL, MFC;
  • Freymvörklər: MSXML, Log4Net, nHibernate;
  • RDMS: Microsoft SQL Server 2000/2005, Microsoft Access, Oracle;
  • Qoşmalar və serverlər: IIS, Zope;
  • Аnaliz və işləmə: UML;
  • Proqram təminatının işlənib hazırlanması vasitələri: MS Visual Studio, ERwin, Rational Rose, CVS, SVN.

  Sistemnıe Texnologii şirkəti Microsoft platformasında proqram təminatının işlənib hazırlanması sahəsində peşəkardır və dərk edir ki, istehsal olunan məhsulun keyfiyyəti müştərinin ən yüksək tələblərinə cavab verməlidir.
Sosial şəbəkələrdə Share