Oracle platformunda işləmələr

ORACLE PLATFORMASINDA TƏTBİQİ PROQRAM TƏMİNATININ TİRAJLANAN İNTEQRASİYA EDİLMİŞ KOMPLEKSİ

Proqram təminatının sifarişlə işlənməsi

Oracle E-Business Suite 170-dən çox inteqrasiya edilmiş proqram modulundan ibarət biznes proqramlarının ən tam dəsti olub resursların və material axınlarının istehsalının, maliyyə, planlaşdırma və istehlakının idarə edilməsi, ehtiyatların və satışın, marketinq və satışın, təchizatçıları və müştərilər ilə qarşılıqlı əlaqələrin idarə edilməsi, təchizat zəncirinin və işçi heyətinin idarə edilməsi sahələrindəki problemləri həll etməyə imkan verir.

Modulları və alt sistemləri

  • Biznes effektivliyinin idarə edilməsi (CPM);
  • Material axınlarının idarə edilməsi;
  • Müştərilərlə qarşılıqlı əlaqələrin idarə edilməsi;
  • Maliyyə işləri;
  • Müəssisənin aktivlərinin idarə edilməsi (EAM);
  • Texniki xidmət və təmirlərin idarə edilməsi;
  • İşçi heyətinin (HR) idarə edilməsi sistemi;
  • İstehsalın idarə edilməsi;
  • Təşkilatların layihələrinin idarə edilməsi;
  • Maliyyə xidməti;
  • Həyat dövrəsinin idarə edilməsi;
  • Logistikanın idarə edilməsi.

Texnologiyalar

  • Oracle e-Business Suite Oracle;
  • Business Intelligence;
  • Oracle Hyperion Oracle Portal.
Sosial şəbəkələrdə Share