Banklar

Elektron xidmət kanallari
CRM sistemləri

Pul vəsaitlərinin və qiymətli kağızların idarə edilməsi
BI sistemləri
Avtomatlaşdırılmış bank sistemi
Riskin idarə edilməsi
Mühasibat və maliyyə hesabatları
Sosial şəbəkələrdə Share
Sonrakı
Qeyri bank kredit-maliyyə təşkilatları