Qeyri bank kredit-maliyyə təşkilatları

CRM sistemləri

Pul vəsaitlərinin və qiymətli kağızların idarə edilməsi
BI sistemləri
Avtomatlaşdırılmış bank sistemi
Riskin idarə edilməsi
Mühasibat və maliyyə hesabatları
Sosial şəbəkələrdə Share
Sonrakı
Sığorta və lizinq